Gebruikte golfkar kopen?    Golfkar onderdelen of onderhoud laten uitvoeren?    Golfkar huren?

Disclaimer

Disclaimer voor A1 Event Mobility B.V. (h.o.d.n. A1 Golfkar garage en A1 Golfkar verhuur).
Op deze pagina vindt u de disclaimer van A1 Golfkar garage, zoals deze beschikbaar is gesteld door A1 Event Mobility B.V.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A1 Golfkar garage is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij A1 Event Mobility B.V..

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met A1 Golfkar garage te mogen claimen of te veronderstellen.

A1 Golfkar garage streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. A1 Golfkar garage aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van A1 Golfkar garage op deze pagina.